WELKOM OP ONZE SCHOOL

Wij zijn een vestiging van de Middelbare Steinerschool Vlaanderen (MSV). Onze middelbare school is een ASO-school met het gangbare aanbod aan kennisvakken, maar met veel meer aandacht voor kunstzinnige en ambachtelijke vakken. Ons doel blijft immers: opvoeden en onderwijzen in de drie belangrijke levensgebieden. Denken, voelen en willen. Hoofd, hart en handen.

Na het laatste jaar wordt een gehomologeerd diploma afgeleverd, waarmee men vele richtingen uit kan, inclusief de universiteit. De leerplannen van onze middelbare school kunt u lezen op: http://www.steinerscholen.be/het-steineronderwijs/documentatie/

INFO – AANKONDIGINGEN

In het kader van de recente afkeuring van het voorstel tot afwijking van de eindtermen voor de tweede en derde graad secundair Steineronderwijs door Minister van Onderwijs Ben Weyts sturen wij hieronder een bericht van de Federatie Steinerscholen door: 

Gisteren konden jullie in de krant lezen dat de Minister van Onderwijs het voorstel tot afwijking van de eindtermen voor de tweede en de derde graad Steineronderwijs heeft afgekeurd. Dat is een stevige domper voor onze schoolbeweging, te meer omdat we ervan uitgingen dat we voldoende rekening hadden gehouden met de feedback die we hadden gekregen tijdens het proces van het indienen van de eindtermen voor de eerste graad.

We bestuderen nu de bemerkingen van de experts en de inspectie en bereiden ons voor op een nieuwe aanvraag die we ten laatste eind januari 2022 zullen indienen. Het is nu aan onze vertegenwoordigers en leerplanschrijvers die zich over de leerplannen en eindtermen buigen om de Vlaamse Regering te overtuigen van de gelijkwaardigheid van onze afwijkende eindtermen.

Wij wensen hen veel succes toe en hebben het volste vertrouwen in hen tijdens deze belangrijke strijd om de vrijheid van het onderwijs en het behoud van onze eigenheid als schoolbeweging.

Wie dit proces graag van naderbij volgt, kan daarvoor terecht op de site van de Federatie Steinerscholen: https://steinerscholen.be/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCHRIJVEN MIDDELBARE SCHOOL

Momenteel zijn er in elke klas nog bankjes vrij voor leerlingen.

Wil je graag je kind nog inschrijven, aarzel niet ons te contacteren.

 

Voor inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023, moet je online aanmelden vanaf 1 maart 2022 via www.inschrijveninbrussel.be

 Opgelet ! Er is geen voorrang voor kinderen uit de lager basisschool van de Steinerschool.

Kinderen met broer of zus in het middelbare Steinerschool krijgen wel voorrang. Deze inschrijvingsperiode start in januari van het lopende schooljaar.

Lees meer ….