Zorg vanuit de steinerpedagogie

De zorg in de middelbare school staat niet los van de opdracht van leraren binnen de school. Alle leerlingen hebben recht op gepast onderwijs en daar proberen we op onze school met alle medewerkers aan tegemoet te komen.
Daarnaast heeft de steinerpedagogie intrinsiek ook al een aantal bijzondere kenmerken die ‘gezondmakend’ werken. Het betreft vooral de ontwikkelingsgerichte visie die ervan uitgaat dat de mens meer is dan alleen een denkend wezen. We spreken van ‘denken, voelen en handelen’. We willen de leerlingen dus aanspreken op hun denken, maar ook op hun voelen en hun handelen door een afwisseling van cognitieve vakken, praktijkvakken en kunstvakken.
Deze leerstof wordt leeftijdsgericht aangeboden, op een fenomenologische manier benaderd en – last but not least – met aandacht voor de spirituele dimensie in de ontwikkeling van de mens. De leerstof wordt gezien als ontwikkelingsstof.
Onze pedagogie is ook sterk vormend, zorgt voor ritme en regelmaat en biedt heel wat structuur binnen de ontwikkeling van onze leerlingen.

CLB

Wij werken samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding:

Vrij CLB Pieter Breughel
Brusselstraat 270, 1702 Groot Bijgaarden.
Tel.: 02 512 30 05  Email :r.diatta@vclbpb.be
Open van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 16:30 of na telefonische afspraak.
CLB-contactpersoon middelbare school: Rokhayatou Diatta